Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
Filia w Kobylance
   OKGG      AKTUALNOŚCI
A K T U A L N O Ś C I

 
ORSZAK TRZECH KRÓLI 

6 stycznia o godz. 14.30 spod kaplicy pw. św. Dominika w Dominikowicach do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance, wyruszył Orszak Trzech Króli. Tegoroczny Orszak był jedną z największych imprez w roku świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na czele Orszaku z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, w dorożce jechał marszałek Piłsudski. Na kolejnych przystankach do Orszaku dołączały postacie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Edmunda Bojanowskiego, św.Wojciecha, św. Andrzeja Boboli i św. Franciszka.


 

NAJWIĘKSZE JASEŁKA ŚWIATA !
Motywem przewodnim OTK 2018 było przypomnienie
jego uczestnikom, że Bóg przyszedł, aby odkupić każdego człowieka i czeka na wszystkich. Scenariusz Orszaku mieścił wszystkich: ludzi na najróżniejszym poziomie życia,
bogatych i biednych, ludzi o różnych zawodach, władców i poddanych, ludzi wykształconych
i prostych, ludzi o różnych charakterach, ludzi na różnym etapie drogi do Boga, młodych,
osoby w sile wieku i starców. Pokłon, zwieńczenie Orszaku, będzie pokazywał różnorodność wśród ludzi wędrujących do Boga.
 
 
Poprzez hasło „Bóg jest dla wszystkich” Organizatorzy chcieli przypomnieć, że Bóg przyszedł na świat, aby odkupić każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, wieku, poglądów czy światopoglądu. Święto Objawienia Pańskiego ma przypominać wszystkim, że Bóg na nich czeka,
że chce ich zbawić, że nawet jeśli koleiny życia zaprowadziły ich daleko od Niego - zawsze jest czas, aby Go odnaleźć, wejść na drogę do Niego.

Więcej: